Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TURMOB)
www.turmob.org.tr

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
www.ksmmmo.org

Gelir İdaresi Başkanlığı
www.gib.gov.tr

Kayseri Vergi Dairesi
www.kayserivdb.gov.tr

Sosyal Güvenlik Kurumu
www.sgk.gov.tr

Sermaye Piyasası Kurulu
www.spk.gov.tr

Hazine Müsteşarlığı
www.hazine.gov.tr

Dış Ticaret Müsteşarlığı
www.dtm.gov.tr

T.C Merkez Bankası
www.tcmb.gov.tr

Türkiye İç Denetim Enstitüsü
www.tide.org.tr

The Institute of Internal Auditors (IIA)
www.theiia.org